Jolana Dočkalová

K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu. (Antoine de Saint Exupéry)
Kontakt: jolana.dockalova@gmail.com,, +420 606 163 785

Tematické oblasti, které ráda školím: Lektorské a školitelské dovednosti, základy facilitace, metodologie neformálního vzdělávání a vzdělávací logika, základy koučování a koučovacího přístupu pro jednotlivce i týmy, mentoring, situační analýza, projektový management, strategické plánování, management kvality, inkluze a kulturní diverzita, interkulturní kompetence, lidská práva a výchova k lidským právům, komunikace a řešení konfliktů, týmová splupráce a práce se skupinami a týmy. Při dlouhodobější spolupráci také koučuji, mentoruji či poskytuji odborné poradenství.

Cílové skupiny, se kterými pracuji: Vedení a týmy neziskových organizací, pracovníci s mládeží, mladí lidé, pedagogové a učitelé, školitelé, koučové, projektoví manažeři a koordinátoři, státní a veřejná správa, hodnotitelé projektových žádostí, aj....

Vzdělání: v roce 2002 jsem ukončila magisterské studium FFUK - Kulturní a sociální antropologie. Zajímá mě osobní rozvoj a rozvoj potenciálu lidí i týmů, proto se dlouhodobě vzdělávám v koučinku a koučovacím přístupu. (semestrální kurz Specifický kurz pro kouče na MUVS CVUT 2009, a nebo roční výcvik koučování Gestalt Essence 2018 - 2019). Lektorské a facilitační dovednosti jsem si rozvinula na ročním vzdělávací výcviku školení školitelů Training of treiners, SALTO, 2003 - 2004 a v roce 2006 Training for Trainers for Human Right Education, Rada Evropy. Dále jsem absolvovala řadu kratších kurzů zaměřených na metodologii neformálního vzdělávání, interkulturní kompetence, práci se skupinou a jiné. V roce 2018 jsem prošla 3 měsíčním vzdělávacím programem MPSV s názvem Strateduka. Je to kombinovaný vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj kompetencí v oblasti strategického plánování a řízení. Jeho smyslem je poskytnout celistvý vhled do strategické práce ve veřejné správě.

V jakých jazycích mohu školit: čeština, angličtina, slovenština

Lokalita působení (kde jsem schopna školit): Praha, ČR, SK, Evropa

Další informace: Ráda se neustále vzdělávám a současně sleduji trendy v neformálním i formálním vzdělávání u nás i ve světě.