Šlabikár neformálneho vzdelávania

V česko-slovenském kontextu doteď chyběla ucelená základna metodické podpory určené pro pracovníky s mládeží o tom, jak připravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity neformálního vzdělávání v práci s mládeží.

Právě proto jsme se připojili k projektu organizace Youthwatch na Slovensku – Šlabikár neformálneho vzdelávania, v rámci  kterého vzniká příručka a hravý e-learning na téma vzdělávacích cílů.

Česko-slovenský Slabikář neformálního vzdělávání v práci s mládeží je publikace věnující se prakticky neformálnímu vzdělávání od momentu, kdy hledání toho, co dělat až po vyhodnocení již konkrétní vzdělávací aktivity. V rámci Slabikáře jsme vytvořili i e-learning zaměřený konkrétně na Bloomovu taxonomii. Podnětem pro vznik Slabikáře bylo dlouhodobé školení Marker CS, které jsme již třikrát realizovali. Protože školení byť dlouhodobé mělo omezené možnosti vzhledem jak k počtu zapojeným, tak hloubky témat i jejich šíři, napsali jsme Slabikář, kde je možné se dočíst i o dalších tajích vzdělávacích aktivit v práci s mládeží.

Šlabikár neformálneho vzdelávania bude volně dostupná příručka (online), kromě toho se bude dát zakoupit i ve vytištěné podobě. Ve Šlabikári je srozumitelným jazykem podaná teorie toho nejpodstatnějšího pro kvalitní neformální vzdělávání v práci s mládeží. A protože víme, že praktický rozměr je důležitý, teorii vždy provází i příklady z praxe a praktická cvičení.   

Aby si pracovníci s mládeží mohli prakticky a interaktivní formou cvičit jednu z nejzásadnějších kompetencí v rámci neformálního vzdělávání – nastavování vzdělávacích cílů, jako podpůrný nástroj ke Šlabikáru připravujeme i hravý e-learning. Protože je mnoho věcí, které je potřeba zohlednit, abychom mohli mluvit o kvalitním neformálním vzdělávání v práci s mládeží, klíčové je, jestli máme jasno v tom, co chceme u mladých lidí rozvíjet − a teda vědět, co je cílem vzdělávacích aktivit.

Category

bežící projektukončený projekt

Website

https://www.youthwatch.sk/slabikar-neformalneho-vzdelavania