Šlabikár

V česko-slovenském kontextu doteď chyběla ucelená základna metodické podpory určené pro pracovníky s mládeží o tom, jak připravit, zrealizovat a vyhodnotit aktivity neformálního vzdělávání v práci s mládeží.

Právě proto jsme se připojili k projektu organizace Youthwatch na Slovensku – Šlabikár neformálneho vzdelávania, v rámci  kterého vzniká příručka a hravý e-learning na téma vzdělávacích cílů.

Šlabikár neformálneho vzdelávania bude volně dostupná příručka (online, v dubnu 2019), kromě toho se bude dát zakoupit i ve vytištěné podobě. Ve Šlabikári je srozumitelným jazykem podaná teorie toho nejpodstatnějšího pro kvalitní neformální vzdělávání v práci s mládeží. A protože víme, že praktický rozměr je důležitý, teorii vždy provází i příklady z praxe a praktická cvičení.   

Aby si pracovníci s mládeží mohli prakticky a interaktivní formou cvičit jednu z nejzásadnějších kompetencí v rámci neformálního vzdělávání – nastavování vzdělávacích cílů, jako podpůrný nástroj ke Šlabikáru připravujeme i hravý e-learning. Protože je mnoho věcí, které je potřeba zohlednit, abychom mohli mluvit o kvalitním neformálním vzdělávání v práci s mládeží, klíčové je, jestli máme jasno v tom, co chceme u mladých lidí rozvíjet − a teda vědět, co je cílem vzdělávacích aktivit.

Category

bežící projektukončený projekt

Website

https://www.youthwatch.sk/slabikar-neformalneho-vzdelavania